">

WING

MÁY NÉN KHÍ ĐẦU LIỀN WING TM - 0.1/8 -9L

Model: TM - 0.1/8 -9L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 1.5 HP

Lưu lượng (L/phút): 100

MÁY NÉN KHÍ ĐẦU LIỀN WING TM - 0.1/8 -25L

Model: TM - 0.1/8 -25L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 2 HP

Lưu lượng (L/phút): 100

MÁY NÉN KHÍ ĐẦU LIỀN WING TM - 0.1/8 -50L

Model: TM - 0.1/8 -50L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 2 HP

Lưu lượng (L/phút): 100

MÁY NÉN KHÍ ĐẦU LIỀN WING TM - 0.1/8 -60L

Model: TM - 0.1/8 -60L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 3 HP

Lưu lượng (L/phút): 100

MÁY NÉN DÂY ĐAI WING TW-V-0.12/8-70L

Model: TW-V-0.12/8-70L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 1.5HP

Lưu lượng (L/phút): 120

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING TW-OF550-35L

Model: TW-OF550-35L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 3/4 HP

Lưu lượng (L/phút): 110

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING TW-OF550-9L

Model: TW-OF550-9L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 3/4 HP

Lưu lượng (L/phút): 110

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING TW-OF750-35L

Model: TW-OF750-35L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 1 HP

Lưu lượng (L/phút): 145

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING TW-OF750-25L

Model: TW-OF750-25L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 1 HP

Lưu lượng (L/phút): 145

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU GIẢM ÂM WING TW-OF550-25L

Model: TW-OF550-25L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 3/4 HP

Lưu lượng (L/phút): 110