BÁNH XE GIÀN GIÁO

Bánh xe Giàn Giáo SIKU-200 PU
+ Đường kính : 200mm
+ Bề rộng bánh: 50mm
+ Chất liệu : PU