">

MÁY NÉN KHÍ

Model: TW-OF550-35L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 3/4 HP

Lưu lượng (L/phút): 110

Model: TW-OF750-25L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 1 HP

Lưu lượng (L/phút): 145

Model: TM-V-0.17/8-70L
Điện áp: 220V
Công suất (HP): 2HP
Lưu lượng (L/phút): 170
Áp lực (Kg/cm): 8
Dung tích bình chứa (Lít): 70L

Model: TW-V-0.12/8-70L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 1.5HP

Lưu lượng (L/phút): 120

Model: TW-OF550-25L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 3/4 HP

Lưu lượng (L/phút): 110

Model: TW-OF550-9L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 3/4 HP

Lưu lượng (L/phút): 110

Model: TW-OF750-35L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 1 HP

Lưu lượng (L/phút): 145

Model: TM - 0.1/8 -25L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 2 HP

Lưu lượng (L/phút): 100

Model: TM - 0.1/8 -50L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 2 HP

Lưu lượng (L/phút): 100

Model: TM - 0.1/8 -60L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 3 HP

Lưu lượng (L/phút): 100

Model: TM - 0.1/8 -9L

Điện áp: 220V

Công suất (HP): 1.5 HP

Lưu lượng (L/phút): 100

Model: TM-V-0.12/8-70L

Điện áp: 220V
Công suất (HP): 1.5HP
Lưu lượng (L/phút): 120
Áp lực (Kg/cm): 8
Dung tích bình chứa (Lít): 70L

Model: TM-V-0.17/8-120L
Điện áp: 220V
Công suất (HP): 2HP
Lưu lượng (L/phút): 170
Áp lực (Kg/cm): 8
Dung tích bình chứa (Lít): 120L

Model: TM-V-0.25/8-100L
Điện áp: 220V
Công suất (HP): 3HP
Lưu lượng (L/phút): 250
Áp lực (Kg/cm): 8
Dung tích bình chứa (Lít): 120L