">

SẢN PHẨM

Mũi khoan

Mũi khoan

Mã sản phẩm: Nachi Drills
Thông tin chung
Chuyên cung cấp Mũi khoan Nachi, nhập khẩu từ Nhật Bản.

Mũi khoan Nachi

Mã sản phẩm: Nachi Drills

Thông tin chung

Chuyên cung cấp Mũi khoan Nachi, nhập khẩu từ Nhật Bản.

Các dòng mũi khoan thông dụng:

- Mũi khoan chuôi thẳng / STRAIGHT SHANK DRILLS (List 500)
- Mũi khoan chuôi col / TAPER SHANK DRILLS (List 602)
- Mũi khoan dài / STRAIGHT SHANK EXTRA LENGTH DRILLS (List550)
- Mũi khoan phun phủ Titan / STRAIGHT SHANK DRILLS (List 520P)
- Mũi khoan inox / STRAIGHT SHANK COBALT DRILLS (L6520)
- Mũi khoan không cần khoan tâm và doa / SG-ES DRILLS (L7570P)
- Mũi khoan không cần khoan tâm và doa / SG-ESS DRILLS (L7572P)