">

SẢN PHẨM

Bạt chống cháy Silica

Bạt chống cháy Silica

Vải silica chịu nhiệt độ cao là một vải sợi thủy tinh đặc biệt chống lại nhiệt và mềm. Thành phần Silica của nó là nhiều hơn 96%,...

Vải silica chịu nhiệt độ cao là một vải sợi thủy tinh đặc biệt chống lại nhiệt và mềm. Thành phần Silica của nó là nhiều hơn 96%, có thể được sử dụng trong nhiệt độ 900-1100 độ cho thời gian dài, (tức thì nhiệt-điện trở nhiệt độ có thể 1400 độ hơn 15 phút và làm việc tại 1700 ℃ hơn 15 giây). Không cháy, mục nát hoặc xấu đi và chống lại hầu hết các axit. Thích hợp cho môi trường nhiệt độ cao như bảo vệ nhiệt độ Hàn, điện cách nhiệt…

Đặc điểm

 • Silica nội dung: hơn 96%
 • Mất năng lượng: ít hơn 3%
 • Vật liệu cách nhiệt cách nhiệt và điện tuyệt vời.
 • Mềm và dễ dàng cho các thiết kế để xử lý.

Ứng dụng

 • Sử dụng để bảo quản nhiệt và cách nhiệt
 • Che chắn các tia lửa hàn/cắt…
 • Bảo vệ ống vòi và che phủ khẩn cấp
 • Gia công làm các dụng cụ chịu nhiệt : bao tay, đồ bảo hộ…
Content Density
ends/cm
Area weight(g/m2) Thickness(mm) Width(cm) Breaking
strength
(N/25*1000mm≥)
Weave
Warp Weft Warp weft
Sio2 <= 96% 12 12 240 0.25 100 250 180 Plain
20 12 400 0.4 100 450 400 Satin
18 15 520 0.65 92 530 430 Satin
19 15 600 0.75 100 580 480 Satin
22 14 110 1.3 92 680 530 satin

Ứng dụng

 • Được sử dụng để cách nhiệt lò nung và lò hơi ; bọc bên ngoài ống như: ống dẫn hơi nước…..
 • Áp dụng vào ngành cơ khí, cơ khí xây dựng ,… như chống tia lửa hàn,tia lửa hồ quang,..
 • Hấp thụ âm thanh: Tiêu âm chống ồn cho các công trình Karaoke, quán bar, sản nhảy, phòng thu, hội nghị, vũ trường,..

 

 


Vải silica chịu nhiệt độ cao là một vải sợi thủy tinh đặc biệt chống lại nhiệt và mềm. Thành phần Silica của nó là nhiều hơn 96%, có thể được sử dụng trong nhiệt độ 900-1100 độ cho thời gian dài, (tức thì nhiệt-điện trở nhiệt độ có thể 1400 độ hơn 15 phút và làm việc tại 1700 ℃ hơn 15 giây). Không cháy, mục nát hoặc xấu đi và chống lại hầu hết các axit. Thích hợp cho môi trường nhiệt độ cao như bảo vệ nhiệt độ Hàn, điện cách nhiệt…

Đặc điểm

 • Silica nội dung: hơn 96%
 • Mất năng lượng: ít hơn 3%
 • Vật liệu cách nhiệt cách nhiệt và điện tuyệt vời.
 • Mềm và dễ dàng cho các thiết kế để xử lý.

Ứng dụng

 • Sử dụng để bảo quản nhiệt và cách nhiệt
 • Che chắn các tia lửa hàn/cắt…
 • Bảo vệ ống vòi và che phủ khẩn cấp
 • Gia công làm các dụng cụ chịu nhiệt : bao tay, đồ bảo hộ…
Content Density
ends/cm
Area weight(g/m2) Thickness(mm) Width(cm) Breaking
strength
(N/25*1000mm≥)
Weave
Warp Weft Warp weft
Sio2 <= 96% 12 12 240 0.25 100 250 180 Plain
20 12 400 0.4 100 450 400 Satin
18 15 520 0.65 92 530 430 Satin
19 15 600 0.75 100 580 480 Satin
22 14 110 1.3 92 680 530 satin

Ứng dụng

 • Được sử dụng để cách nhiệt lò nung và lò hơi ; bọc bên ngoài ống như: ống dẫn hơi nước…..
 • Áp dụng vào ngành cơ khí, cơ khí xây dựng ,… như chống tia lửa hàn,tia lửa hồ quang,..
 • Hấp thụ âm thanh: Tiêu âm chống ồn cho các công trình Karaoke, quán bar, sản nhảy, phòng thu, hội nghị, vũ trường,..

 

 


Vải silica chịu nhiệt độ cao là một vải sợi thủy tinh đặc biệt chống lại nhiệt và mềm. Thành phần Silica của nó là nhiều hơn 96%, có thể được sử dụng trong nhiệt độ 900-1100 độ cho thời gian dài, (tức thì nhiệt-điện trở nhiệt độ có thể 1400 độ hơn 15 phút và làm việc tại 1700 ℃ hơn 15 giây). Không cháy, mục nát hoặc xấu đi và chống lại hầu hết các axit. Thích hợp cho môi trường nhiệt độ cao như bảo vệ nhiệt độ Hàn, điện cách nhiệt…

Đặc điểm

 • Silica nội dung: hơn 96%
 • Mất năng lượng: ít hơn 3%
 • Vật liệu cách nhiệt cách nhiệt và điện tuyệt vời.
 • Mềm và dễ dàng cho các thiết kế để xử lý.

Ứng dụng

 • Sử dụng để bảo quản nhiệt và cách nhiệt
 • Che chắn các tia lửa hàn/cắt…
 • Bảo vệ ống vòi và che phủ khẩn cấp
 • Gia công làm các dụng cụ chịu nhiệt : bao tay, đồ bảo hộ…
Content Density
ends/cm
Area weight(g/m2) Thickness(mm) Width(cm) Breaking
strength
(N/25*1000mm≥)
Weave
Warp Weft Warp weft
Sio2 <= 96% 12 12 240 0.25 100 250 180 Plain
20 12 400 0.4 100 450 400 Satin
18 15 520 0.65 92 530 430 Satin
19 15 600 0.75 100 580 480 Satin
22 14 110 1.3 92 680 530 satin

Ứng dụng

 • Được sử dụng để cách nhiệt lò nung và lò hơi ; bọc bên ngoài ống như: ống dẫn hơi nước…..
 • Áp dụng vào ngành cơ khí, cơ khí xây dựng ,… như chống tia lửa hàn,tia lửa hồ quang,..
 • Hấp thụ âm thanh: Tiêu âm chống ồn cho các công trình Karaoke, quán bar, sản nhảy, phòng thu, hội nghị, vũ trường,..