">

SẢN PHẨM

Mâm giáo 1m, 1.5m, 2m, 3m, 4m

Mâm giáo 1m, 1.5m, 2m, 3m, 4m

Mâm giáo 1m
Mâm giáo 1.5m
Mâm giáo 2m
Mâm giáo 3m
Mâm giáo 4m
Mâm giáo 1m
Mâm giáo 1.5m
Mâm giáo 2m
Mâm giáo 3m
Mâm giáo 4m
 
- Độ dày: 1.2mm, 1.5mm
 
- Bề mặt: mạ kẽm, kẽm nhúng nóng
 
- Tiêu chuẩn: BS1139